Snellerpoort woerden

GEWONNEN! Het team van

 

Bemog Projektontwikkeling, MIX architectuur, EVA architecten en LAP Landscape & Urban Design heeft de tender voor kavel B2 in de nieuwe wijk Snellerpoort in Woerden gewonnen. Huis in ’t Veld wordt een natuurinclusieve en klimaatadaptieve 21e-eeuwse stationsbuurt, eigentijds op alle niveaus.

 Aan de zuidoostkant van de binnenstad krijgt Woerden een nieuwe stationsbuurt die bestaat uit verschillende bouwblokken. Gemeente Woerden gunde de tender voor kavel B2 Snellerpoort aan ontwikkelaar BEMOG. De ontwikkelovereenkomst is vrijdag 14 april ondertekend. Het bouwblok Huis in ’t Veld omvat 80 woningen. Aan de Steinhagenseweg komt een commerciële plint met buurtkamer en collectieve voorzieningen. Het parkeren bevindt zich geheel onder de bebouwing.
 
De karakteristieke kenmerken van de 19e-eeuwse stationsbuurt zijn in het ontwerp op verschillende schaalniveaus vertaald naar de stationsbuurt van nu. Zowel op stedenbouwkundig als op architectonisch niveau is een eigentijdse interpretatie gemaakt. Erkers, balkons, bloemkozijnen en tuinmuren geven plasticiteit aan de gevel. Door ze zorgvuldig te positioneren ontstaan interessante, gevarieerde straatwanden. De architectonische uitwerking van de panden verschilt van elkaar, maar kent ook een duidelijke verwantschap. Belangrijk is dat er een extra laag aan het ontwerp is toegevoegd. Waar de oude stationsbuurt versteend was, krijgt de nieuwe stationsbuurt Huis in ‘t Veld een groene zone rondom het gebouw, gevelgroen en een groene binnentuin.