SO LUX IN AANBOUW

Een nieuw leven voor SO LUX

Vorige week bezochten we met het EVA team de bouwplaats van SO Lux: een basisschool voor speciaal onderwijs in Zuilen, Utrecht. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit de jaren 60 en voldeed niet meer aan de huidige eisen wat betreft gebruik, uitstraling en energiehuishouding. De entree was niet duidelijk gemarkeerd, de twee vleugels hadden geen connectie met elkaar en de lokalen zijn in de zomer te warm en in de winter te koud. De duurzaamheidsambitie van SPO Utrecht en EVA, in combinatie met de kwaliteit van het flexibele casco met hoge plafonds en het vele licht dat binnenkomt heeft ervoor gezorgd dat er zonder twijfel is gekozen voor renovatie en het gebouw dus niet te slopen.

Een mooie maar uitdagende klus met enorm veel knopen waar oud en nieuw bij elkaar komen. Dat vereist vakmanschap, geduld en inzicht van de het hele bouwteam. Aannemer Burgland en installateur Brandsen verricht topwerk!

De hoofdingreep om meer eenheid in het gebouw te krijgen is de introductie van een luifel die langs de volledige gevel loopt. Deze meandert en verschilt in hoogte op verschillende plekken om de entrees te markeren en in te leiden, en zorgt er ook voor dat de benodigde verhoging van het dak voor isolatie uit het zicht gebeurt. De luifel houdt de nieuwe installaties op het dak uit het zicht en dient aan de zuidgevel als zonwering om opwarming te voorkomen. Ook verbindt het de twee vleugels in samenhang en uitstraling en wordt het gebouw straks veel meer als een eenheid ervaren. De introductie van een nieuw hart in de school tussen de vleugels in versterkt het gevoel van éen school.

De opzet van de school is zoals die gebruikelijk was in die tijd: lange gangen met aan een zijde lokalen, op alleen de begane grond. Dat zorgt voor relatief veel gevel en dak en dus energieverlies. Desondanks is het gelukt de energiehuishouding energieneutraal te krijgen.
Het huidige plein is vrijwel geheel verhard, dit wordt sterk vergroend en natuurlijker ingericht door Buro Beuk.

 

 

Met dank ook aan onze mede adviseurs: Vintis, Peutz, PVL, Maar

En natuurlijk onze opdrachtgever SPO Utrecht, Rob vd Westen.