specials

Rijnvliet is een nieuwe wijk in aanbouw in het westen van Utrecht, ontworpen door de zwarte hond. Het moet een ‘eetbare woonwijk’ worden: de openbare ruimte wordt ingericht volgens de principes van een voedselbos. Zowel de al aanwezige waterstructuur als de groenstructuur worden uitgebreid met vertakkingen zodat Rijnvliet veel openbaar groen heeft dat allemaal met elkaar verbonden is. Deze hoofdstructuur van groen-blauwe ruimtes wordt bovendien voorzien van eetbare planten, struiken en bomen zodat het gebruik functioneel, educatief, interessant en zeer aantrekkelijk is.

In een ontwerpteam met Inbo, Hilberink Bosch en EVA is deelgebied 10A ontworpen waarbij wij de specials mochten ontwerpen: vrijstaande woningen op de mooiste plekjes in het plan met veel uitzicht op de groenstructuren en water. Met een ecoloog worden er natuur inclusieve voorzieningen in de gevel gemaakt zodat de natuur niet ophoudt bij het openbaar groen.