magazine galore

De afgelopen maanden stonden we in Copper Forum, Lek magazine en Discover Benelux van de KLM. En binnen afzienbare tijd in Fortune 500 natuurlijk.

#opentop

We komen in de buurt… Transformatie en optopping van het geelwitte kruisgebouw. Het gebouwtje uit de wederopbouw krijgt een woonfunctie met op elke laag een appartement. Deze zomer klaar!

start bouw Hortus

Nog een start bouw. 4 laagse eengezinswoning Hortus Utrecht: zelfbouwkavel in een gesloten bouwblok op het voormalige veemarktterrein. Met zonder energierekening…

eerste paal SO Fier

Vorige week is de bouw gestart van SO Fier, de eerste energieneutrale basisschool van Utrecht die wij hebben ontworpen voor Stichting Primair Onderwijs. Naast de energiemaatregelen zijn er ook diverse maatregelen om de biodiversiteit te vergroten ingepast en worden materialen van het huidige plein en gebouw hergebruikt voor onder andere het nieuwe plein en een speeltoestel. Voor meer info zie http://e-v-a.net/?fluxus_portfolio=so-fier

breaking ground on SO Fier

Last week the construction of SO Fier has started, the first energy-neutral elementary school in Utrecht that we designed for Stichting Primair Onderwijs. In addition to the energy measures, various measures have been taken to enhance biodiversity and materials from the current square and building are being reused for, among other things, the new square and playground equipment. For more info see http://e-v-a.net/?fluxus_portfolio=so-fier

winter!

Winter outside, winter in our team’s entry for the Leische Rijn highrise tender! With Paul de Ruiter Architects , Arons & Gelauff, OZ and Deltavormgroep. Project is published on the website now.

Winter!

Winter buiten en winter op de inzending van ons team voor de tender van de Leidsche Rijn Hoogbouwkavel! Ontwerp in samenwerking met Paul de Ruiter Architects, Arons en Gelauff, OZ en Deltavormgroep. Project staat nu op de site.

2019

Best wishes for 2019! Last year was great with nice projects being finished and some cool new ones getting started. We are grateful for the nominations we received for several prizes and winning the Gulden Feniks and an Architectenweb Award. #guldenfeniks  #goudenpiramide  #nextstepprogram #dutchdaylightaward2018  #architectuurprijsnijmegen #architectenwebawards

2019

De beste wensen voor 2019! Vorig jaar was geweldig met mooie projecten die werden afgerond en  nieuwe die zijn begonnen. We zijn dankbaar voor de nominaties die we hebben ontvangen voor verschillende prijzen, de eervolle vermelding bij de Nijmeegse Architectuurprijs en het winnen van de Gulden Feniks en een Architectenweb Award. #guldenfeniks #goudenpiramide #nextstepprogram # dutchdaylightaward2018 #architectuurprijsnijmegen #architectenwebawards